Prisen består av en pengesum på kr. 50 000,-. I tillegg mottar prisvinner et diplom og Veterinærforeningens fortjenestemedalje.

Veterinærforeningens sentralstyre er ansvarlig for å oppnevne en jury.
Juryen består av tre medlemmer i tillegg til leder som er Veterinærforeningens ordfører.

Styrene i lokalforeningene, særforeningene og forhandlingsutvalgene samt DNV-P og DNV-S kan fremme forslag på kandidater til prisen.

Lenke til retningslinjer for årets veterinær (PDF, 14KB)