Det nye styret består av av Odd Tøsdal, styreleder (gjenvalg), Liv Marit Rørvik, styremedlem (gjenvalg), Maria Melstokkå, styremedlem (opprykk fra varamedlem), Arne Mjøs, styremedlem (ny), Per Arne Ludvigsen, varamedlem (ny) og Lars Omenås, varamedlem (ny).  Etter valgene takket Odd Tøsdal av Ola Moxness, nestleder, Aslak Hagland, styremedlem og Helge Njøsen, varamedlem, som alle tre har bidratt i flere år i styret.

DNV-P styret i 2020
Takk til styremedlemmene i Pensjonistforeningen som satt frem til mai 2021: F.v.: Helge Njøsen, Liv Marit Rørvik, Maria Melstokkå, Odd Tøsdal, Ola Moxness og Aslak Hagland. Foto: Steinar Tessem