På representantskapsmøte fordeles 1000 stemmene slik:

  • Ordfører har 20 stemmer
  • Studentorganisasjonene har 20 stemmer
  • Forhandlingsutvalgene har 384 stemmer
  • Særforeningene 288 stemmer
  • Lokalforeningene har 288