• På sentralstyremøter har følgende møterett som observatører:
  • Ordfører for Representantskapet
  • Leder for DNV-A
  • Leder for DNV-N
  • Leder for DNV-P
  • Leder for DNV-S