Representantskapets oppgaver er beskrevet i Veterinærforeningens vedtekter § 8.A.2.