2.1   Veterinæren sikrer profesjonens integritet ved å ta et personlig ansvar for at eget arbeid er faglig, etisk og juridisk forsvarlig. Veterinæren setter seg inn i, respekterer og følger lovverk og annet regelverk som regulerer yrkesutøvelsen. 

2.2   Veterinæren er pålitelig, redelig og tar ansvar. En veterinær tilegner seg ikke ervervsmessig, økonomisk eller personlig fordel gjennom å misbruke sin stilling og posisjon.

2.3   Veterinæren holder sine faglige kunnskaper ved like og er oppdatert om forskning og utvikling innen sitt fagområde. Veterinæren bidrar gjennom sitt arbeid og sin stilling til å synliggjøre, styrke og utvikle de veterinære fagområder.

2.4   Veterinæren erkjenner grensene for egen kompetanse, søker veiledning i vanskelige situasjoner og henviser problemstillinger så vel som pasienter videre ved behov.

2.5   Veterinæren møter klager på og kritikk av sitt arbeid på en konstruktiv måte.

2.6   Veterinæren utferdiger attester, rapporter og andre dokumenter på en faglig korrekt og upartisk måte.

2.7   Veterinæren viser respekt for andres fagkunnskap og bidrar positivt til flerfaglig samarbeid der det er naturlig.