5.5.1.    Veterinæren gjør seg dyreeiers tillit verdig ved å opptre høflig, bruke god faglig kunnskap og holde fortrolige opplysninger konfidensielle. Veterinære ledere pålegger sine medarbeidere den samme aktsomhet.  

5.5.2.    Veterinæren gir dyreeier korrekt og tilstrekkelig faglig informasjon ut fra den aktuelle situasjonen, og formidler denne på en forståelig måte.  

5.5.3.    Veterinæren iverksetter behandling av dyr eller utsteder resept bare etter først å ha undersøkt dyret selv eller på annen måte ha tilegnet seg tilstrekkelig kunnskap om dyret.  

5.5.4.    Veterinæren iverksetter ikke overflødig eller unødig kostbar undersøkelse og behandling. Veterinæren opplyser eier om forventede kostnader før behandling iverksettes, og informerer om prognose og behandlingsalternativer. Veterinæren respekterer dyreeiers ønske om behandling såfremt dette er veterinærfaglig og dyrevelferdsmessig forsvarlig.  

5.5.5.    Veterinæren henviser dyreeier til annen veterinær med større kyndighet dersom pasientens tilstand krever undersøkelse eller behandling som veterinæren selv ikke behersker.  

5.5.6.    Veterinæren respekterer dyreeiers rett til fritt å velge veterinær. En veterinær imøtekommer klienters ønske om ny vurdering hos en annen veterinær og gir frivillig fra seg informasjon av klinisk relevans.  

5.5.7.    Veterinæren gjør dyreeier eller ansvarshavende oppmerksom på ulovlig eller på annen måte kritikkverdige forhold og oppfordrer til nødvendige forbedringer eller handlinger.