Veterinærforeningens liste over diplomater speiler informasjonen den enkelte selv har sendt inn, og er ansvarlig for. Er du diplomat og ønsker å føres opp på listen, eller ser at informasjonen trenger oppdatering, ta kontakt med oss: Lenke til e-post

I Europa er det European Board of Veterinary Specialisation (EBVS) som tildeler diplomattittel. De har samlet de norske diplomatene på en nettside med kontaktinfo til den enkelte, som du kan se her: Lenke til EBVS

Oversikt over norske veterinære diplomater:


ECVAA  Anestesi/Analgesi
Henning Andreas Haga Dip ECVAA
Andreas Lervik Dip ECVAA

ACVECC, EVECC Akuttmedisin

Susanna Solbak Dip ACVECC, Dip ECVECC

ACVD  Dermatologi
Marie Innerå Dip ACVD

ECAWBM-AWSEL  Dyrevelferd
Cecilie Marie Mejdell Dip ECAWBM-AWSEL
Solveig Marie Stubsjøen Dip ECAWBM-AWSEL

ECVIM-CA, ACVIM Indremedisin - hund/katt
Kristin Paaske Anfinsen Dip ECVIM-CA, Dip ACVIM
Sivert Nerhagen Dip ECVIM-CA, DACVIM
Camilla Tørnqvist Johnsen Dip ECVIM-CA

ECEIM, ACVIM Indremedisin - hest
Constanze Fintl Dip ECEIM
Ingunn Risnes Hellings Dip ECEIM
Siv Hanche-Olsen Dip ECEIM
Åse Risberg Dip ACVIM

ACVIM diplomat i indremedisin - smådyr
Camilla Hindar DACVIM (SAIM)

ECVDI, ACVR  Imaging/Radiologi
Nina Ottesen Dip ECVDI
Hege Kippenes Skogmo Dip ECVDI, Dip ACVR
Åste Søvik Dip ECVDI
Marthe Aamodt Mikkelsen Dip ECVDI

ECVS, ACVS Kirurgi
Cathrine Taule Fjordbakk Dip ECVS
Eli Hendrickson Dip ACVS
Silvia Jauernig Dip ECVS
Thomas Sissener Dip ECVS
Eric Strand Dip ACVS, Dip ECVS
Christina Strand Thomsen Dip ECVS
Tonje Trinterud Dip ECVS

Eirik Kvale Dip ECVS
Elena R. Moldal Dip ECVS

EBVS Nevrologi
Bodil Cathrine Koch Dip ECVN

ECVCP KLINISK Patologi
Hege Brun-Hansen Dip ECVCP
Bente Sævik Dip ECVCP
Stein Istre Thoresen Dip ECVCP


ECVO Oftalmologi
Ernst-Otto Ropstad Dip ECVO
Tobias Revold Dip ECVO
Siv Grosås Dip ECVO

ECVP  Patologi
Mona Aleksandersen Dip ECVP
Gjermund Gunnes Dip ECVP
Marianne Kraugerud Dip ECVP
Kai-Inge Lie Dip ECVP
Randi Sørby Dip ECVP
Liv Østevik Dip ECVP

ECAR Reproduksjon
Caroline Haadem Dip ECAR
Elisabeth Kommisrud Dip ECAR
Olav Reksen Dip ECAR
Vibeke Rootwelt Dip ECAR

ECSRHM Småfehelse
Cecilie Ersdal Dip ECSRHM
Erik Georg Granquist Dip ECSRHM
Snorre Stuen Dip ECSRHM
Synnøve Vatn Dip ECSRHM

 

ECPHM Svinehelse
Tore Framstad Dip ECPHM
Carl Andreas Grøntvedt Dip ECPHM
Marianne Oropeza-Moe Dip ECPHM

ECVPH  Veterinær samfunnsmedisin
Truls Nesbakken Dip ECVPH

ECZM Zoomedisin
Bjørnar Ytrehus Dip ECZM