5.3.1.    Veterinæren viser respekt for kollegaer og motarbeider enhver form for diskriminerende atferd.  

5.3.2.    Veterinæren veileder, hjelper og støtter kollegaer som trenger det.  

5.3.3.    Veterinærer som er uenige i faglige spørsmål holder meningsutvekslingen på et verdig, saklig og faglig plan. Debatt som føres i offentlighet skjer på en måte som ikke skader andre kollegaer eller profesjonens anseelse. Oppstår det en tvist mellom veterinærer vedrørende yrkesutøvelsen, bør denne forelegges DNV for vurdering.  

5.3.4.    Veterinær som behandler saker eller tilfeller som er oversendt eller henvist fra annen kollega orienterer denne om utfallet av behandlingen.  

5.3.5.    Veterinæren uttaler seg på en måte som ikke unødig kritiserer en annen veterinærs arbeid eller metoder.  

5.3.6.    Veterinæren gir sann og nøktern informasjon i annonser og annen markedsføring av sine tjenester.