5.6.1.    Veterinæren tar ansvar for at håndtering av dyr skjer omsorgsfullt, med respekt for dyrets egenart og uten unødig maktbruk.  

5.6.2.    En veterinær gjør ikke bruk av eller anbefaler behandlingsmetoder som savner vitenskapelig grunnlag og eventuelt underbygd erfaring.  

5.6.3.    En veterinær utfører bare undersøkelser og behandlinger som er berettiget og som ikke utsetter dyret for unødig belastning. Veterinæren forebygger og lindrer smerte ved å sørge for adekvat smertebehandling.  

5.6.4.    Veterinæren gjør en full og realistisk vurdering av dyrets prognose. Veterinæren legger stor vekt på hensynet til dyrets velferd og fremmer dyrets sak i interessekonflikter. Veterinæren vurderer avliving som et alternativ dersom aktuell behandling er sterkt belastende og utsikten til akseptabel fremtidig livskvalitet er usikker.