Agenda 

1. Innkalling 
2. Regnskap/budsjett 
3. Årsmelding 
4. Valg
5. Innkomne saker.

Send info om saker til leder birgit.brohaug@anicura.no innen torsdag 16.november. 

Vi har lokalene fra kl 18.30 og bestiller pizza + mineralvann. Vi oppfordrer til sosialt treff for våre medlemmer. 

Håper du har mulighet til å delta!

På vegne av styret
Birgit Brohaug, leder