A. Valgte organer

a) representantskap

b) sentralstyre

c) forhandlingsutvalg, student- og pensjonistforeninger

d) særforeninger

e) lokalforeninger

B. Administrasjon

a) generalsekretær

b) sekretariat

C. Komiteer, utvalg og råd

a) DNVs valgkomité

b) DNVs vedtektsutvalg

c) DNVs yrkesetiske råd

d) DNVs kontrollutvalg

e) DNVs kollegahjelpsordning

D. Fond og legater

a) Organisasjonsfondet

b) Støttefondet

c) Det humanitære fondet

d) Det faglige og vitenskapelige fondet

e) SVFs faglige og vitenskapelige fond