Veterinærforeningen utgir Norsk veterinærtidsskrift (NVT). Tidsskriftet redigeres på nærmere fastsatte vilkår av en ansvarlig redaktør.