Foreningen har en fortjenestmedalje som følger æresmedlemskapet. Medaljen tildeles også vinner av prisen «Årets veterinær». Retningslinjer for denne prisen fastsettes av sentralstyret. Medaljen kan også tildeles andre for særlig fortjenstefullt virke i standens, foreningens og samfunnets interesse.