DNV skal

a) fremme og ivareta medlemmenes økonomiske, faglige, kollegiale og sosiale interesser

b) styrke og utvikle veterinærenes fagområder i samfunnet herunder dyrehelse, dyrevelferd, mattrygghet, folkehelse og miljø

c) fremme og påvirke den veterinærmedisinske utdanning og forskning

d) virke for en høy faglig og yrkesetisk standard blant foreningens medlemmer

e) profilere veterinærstanden