Representantskapet eller sentralstyret kan vedta at det skal holdes uravstemning. For slike avstemninger gjelder simpelt flertall.