Representantskapet kan endre DNVs vedtekter med 2/3 flertall av de avgitte stemmene. DNVs instrukser i del 8 kan endres med alminnelig flertall.