DNVs medlemmer forplikter seg til

a) å ta ansvar for sin egen og bidra til andre medlemmers faglige, sosiale og økonomiske utvikling

b) å utvise ansvar for dyrenes helse og velferd

c) å utvise generelt samfunnsengasjement og fremme hygienisk og etisk forsvarlig matvareproduksjon

d) å utøve god yrkesetikk

e) å ha et bevisst forhold til likestilling

f) å opptre troverdig og ha en bevisst holdning til kvalitet og service

g) å opptre lojalt mot foreningens vedtekter og lovlig fattede vedtak

h) å verdsette og utvikle godt lederskap og god organisasjonskultur på alle plan

i) å bruke DNVs ressurser optimalt