Medlemmer, med unntak av inviterte medlemmer, har følgende rettigheter:

a) medlemmene kan benytte teksten «Medlem av DNV» og foreningens logo

b) foreningens aktiviteter og tilbud er åpne for alle medlemmer med mindre annet er bestemt

c) DNV yter bistand til medlemmer i saker som angår yrkesrelaterte situasjoner

d) retten til individuell assistanse i yrkesrelaterte situasjoner forutsetter minimum en måneds medlemskap. Bistand ytes til tvister som har oppstått etter innmelding i foreningen

Medlem som ikke har betalt forfalt kontingent kan ikke påberope seg medlemsrettigheter.