Medlemmer betaler kontingent fastsatt av representantskapet.

Kontingenten betales i 2 halvårlige terminer eller på annen måte etter avtale med sekretariatet.

Står et medlem tross purring til rest med kontingent for ett år eller mer, kan gjelden inndrives og medlemskapet avsluttes.

Medlemmer betaler kontingent som for studenter i 12 måneder etter mottatt autorisasjon. Æresmedlemmer og inviterte medlemmer er fritatt fra å betale kontingent.

Helt eller delvis fritak fra kontingent kan innvilges når særlige forhold gjør det rimelig.

Ordinært medlem som er fritatt fra å betale kontingent beholder sine medlemsrettigheter, men må betale for foreningens tidsskrifter om disse ønskes.

Abonnement på Norsk veterinærtidsskrift følger medlemskapet. Ektefeller/samboere kan ha ett felles abonnement. Representantskapet bestemmer abonnementsprisen.