Medlemskapet gjelder et halvt år av gangen. Utmelding må sendes skriftlig til sekretariatet innen 30. november eller 31. mai for å gjelde fra og med neste halvår.