Den norske veterinærforening har følgende utvalg og foreninger som skal bidra til å ivareta medlemmenes økonomiske og sosiale forhold innenfor foreningens interesseområde:

a) Den norske veterinærforenings forhandlingsutvalg for veterinærer i ansettelsesforhold.
Navnet forkortes til DNV-A

b) Den norske veterinærforenings forhandlingsutvalg for næringsdrivende veterinærer. Navnet forkortes til DNV-N

c) Den norske veterinærforenings studentforening. Navnet forkortes til DNV-S, og kan også betegnes veterinærforeningens studenter. I internasjonale sammenhenger benyttes navnet Norwegian Veterinary Students’ Association (NVSA)

d) Den norske veterinærforenings pensjonistforening. Navnet forkortes til DNV-P