Utvalgene/foreningene skal fremme sine medlemmers økonomiske og sosiale interesser, herunder primært yrkesvilkår og inntektsbetingelser. Det enkelte utvalg og forening kan i eget reglement presisere formålet så langt dette ikke er i strid med DNVs vedtekter eller etiske retningslinjer.