a) medlemmer av DNV som har et ansettelsesforhold er medlem i DNV-A

b) medlemmer av DNV som er næringsdrivende er medlem av DNV-N

c) medlemmer av DNV som er studenter tatt opp ved norsk veterinær utdannelsesinstitusjon, eller norsk statsborger som studerer veterinærmedisin i utlandet er medlem i DNV-S

d) medlem av DNV som er pensjonist er medlem i DNV-P