Utvalgene/foreningene skal ha adgang til nødvendig sekretærhjelp og sekretariatstjenester i DNVs administrasjon. Sekretariatet i DNV håndterer utvalgenes utgifter, herunder møteutgifter, reiseutgifter, porto mv. som godtgjøres av DNV. Sekretæren skriver og sender ut de referater som er bestemt. All korrespondanse arkiveres. Arkivet er DNVs eiendom.