Studentforeningen og pensjonistforeningen har hver sin desisor som samarbeider med DNVs kontrollutvalg. Desisorene følger vedtekter for DNVs kontrollutvalg i del 6D