Utvalgene/foreningene kan velge å ha underenheter eller klubber som en del av sin organisering, så langt dette ikke er i strid med DNVs vedtekter eller etiske retningslinjer. Årsmøtet regulerer organisering og oppgaver gjennom eget reglement.