Den norske veterinærforening har følgende landsomfattende særforeninger

a) Forening for veterinær samfunnsmedisin (FVS) for veterinærer med interesse innen dyrehelse og dyrevelferd, mat- og drikkevannstrygghet, miljøfaktorer som innvirker på helsen, og andre samfunnsmedisinske områder hvor veterinærfaglig kompetanse blir benyttet

b) Smådyrpraktiserende veterinærers forening (SVF) for veterinærer som interesserer seg for de mindre husdyr

c) Hestepraktiserende veterinærers forening (HVF) for veterinærer som interesserer seg for hest

d) Akvaveterinærenes forening (AVF) for veterinærer med interesse for akvakultur

e) Produksjonsdyrveterinærers forening (PVF) for veterinærer med interesser for produksjonsdyr