Eksklusjon av medlemmer og suspensjon av tillitsvalgte avgjøres av styret. Beslutningen kan klages inn for den enkelte særforenings årsmøte.