Særforeningenes formål er å ivareta medlemmenes faglige, fagpolitiske, kollegiale og sosiale interesser innen den enkelte særforenings fagfelt.

Særforeningene skal fremme egen forenings og medlemmenes interesser i DNVs organer og være kontaktledd utad.

Særforeningene skal ivareta internasjonale kontakter innen de fagområdene som har interesse for den enkelte forenings medlemmer.