Særforeningenes medlemmer er ordinære medlemmer, inviterte medlemmer og æresmedlemmer. Som ordinært medlem kan opptas ethvert medlem av DNV.

Enhver som har vist særlig interesse for foreningen eller dens virkeområde kan inviteres som medlem med observatørstatus. Invitert medlemskap kan gjøres tidsbegrenset.

Ordinære medlemmer som ved sin virksomhet har gjort seg særlig fortjent kan velges til æresmedlem. Æresmedlemmer har samme rettigheter som ordinære medlemmer.

Etter forslag fra styret avgjør Årsmøtet med 2/3 flertall, om en person skal tilbys status som æresmedlem eller invitert medlem.