Særforeningene skal ha adgang til sekretærhjelp og nødvendige sekretariatstjenester i DNVs administrasjon. Sekretariat i DNV håndterer utvalgenes utgifter, herunder møteutgifter, reiseutgifter, porto mv. som godtgjøres av DNV. Sekretæren skriver og sender ut de referater som er bestemt. All korrespondanse arkiveres. Arkivet er DNVs eiendom.