Vedtektene gjelder for DNVs lokalforeninger: Buskerud, Møre- og Romsdal, Nordland, Opplandene, Oslo og Akershus, Rogaland, Sørlandet, Telemark, Troms og Finnmark, Trøndelag, Vestenfjeldske, Vestfold og Østfold.