Lokalforeningenes formål er å ivareta medlemmenes interesser i faglige, kollegiale, sosiale og økonomiske spørsmål, samt søke å samle veterinærene innen foreningsområdet ved foredrag, diskusjoner og selskapelig samvær. Lokalforeningene skal representere medlemmene i sitt geografiske område i DNVs representantskap.