Lokalforeningenes medlemmer er ordinære medlemmer, frivillige medlemmer, inviterte medlemmer og æresmedlemmer.

Ordinære medlemmer er medlemmer av DNV som bor, arbeider innen lokalforeningens geografiske område eller av andre grunner finner det naturlig å være tilknyttet foreningen. Studentmedlemmer kan velge om de vil være medlem av en lokalforening. Medlemmer av DNV som har tilknytning til flere lokalforeningsområder, må velge hvor de vil ha ordinært medlemskap.

Frivillige medlemmer er medlemmer av DNV som har ordinært medlemskap i en annen av DNVs lokalforeninger. Frivillige medlemmer har ikke stemmerett i saker som vedrører DNVs organisasjon.

Enhver som har vist særlig interesse for lokalforeningen eller dens virkeområde kan inviteres som medlem med observatørstatus. Invitert medlemskap kan gjøres tidsbegrenset. Ordinære medlemmer som ved sin virksomhet har gjort seg særlig fortjent kan velges til æresmedlem.

Æresmedlemmer har samme rettigheter som ordinære medlemmer. Årsmøtet velger æresmedlemmer og inviterte medlemmer etter forslag fra styret. Det kreves 2/3 flertall.