Sekretariatet i DNV krever inn kontingent og foretar utbetaling av nødvendige utgifter. Sekretariatet legger ut møteinnkallinger og referater.