Lokalforeningene velger hver sin valgkomité som består av leder, inntil to medlemmer og inntil to varamedlemmer. Valgkomitéene følger vedtektene for DNVs valgkomitéer i del 6B.