Lokalforeningene har hver sin desisor som samarbeider med DNVs kontrollutvalg. Desisor følger vedtekter for DNVs kontrollutvalg i del 6D.