Kontingenten for ordinære og frivillige medlemmer fastsettes av DNVs representantskap for 2 år og innkreves sentralt. Kontingenten overføres til lokalforeningene etter innsending av revidert regnskap og årsberetning for foregående regnskapsår til DNV. Medlemmer fritatt for kontingent i DNV, samt medlemmer bosatt i utlandet, er fritatt for kontingent til lokalforeningen.