§ 6.F.1.1. Myndighet

Den norske veterinærforening har fått delegert myndighet fra Landbruks- og matdepartementet til å utdanne veterinære spesialister. Endelig autorisasjon som veterinær spesialist gis av Landbruksdepartementet gjennom Mattilsynet etter anbefaling fra DNV

§ 6.F.1.2. Ledelse og organisering

Spesialistutdanningen ledes og administreres slik det til enhver tid er fastsatt i regelverket for spesialistutdanningen. Dette regelverket må godkjennes av Mattilsynet.

§ 6.F.1.3. Administrasjon

Sekretærfunksjonen for spesialistutdanning ivaretas av DNVs sekretariat. Regnskap for virksomheten føres av DNVs økonomiavdeling.

§ 6.F.1.4. Regelverk

Spesialistordningen har et eget regelverk som utarbeides og revideres av DNV, og godkjennes av Mattilsynet. Regelverket gjøres kjent gjennom DNVs sekretariat.

Du kan laste ned vedtektene her (PDF, 61KB)