Det nye søknadssystemet vil erstatte dagens papirskjema som veterinærene skal bruke for å søke fylkesmannen om tilskudd til veterinærreiser. I samme system vil det være mulig å søke Geno om refusjon for inseminering. Reiseopplysningene kan sendes inn fortløpende, mens  Fylkesmannen vil utbetale tilskudd månedlig. Løsningen vil kunne brukes på PC, mobil og nettbrett.

13 veterinærer er valgt ut som pilotbrukere i en periode på 14 dager for å teste om løsningen fungerer slik den skal og at veiledningen er god nok. Veterinærene som er plukket ut har mange reiser, dekker flere ulike typer reiser og representerer totalt alle fylker, slik at man får testet systemet godt nok før det lanseres for alle veterinærer i Norge.

Det vil bli sendt ut informasjon om oppstartsdato og veileder i løpet av sommeren.
Når den nye løsningen er tatt i bruk vil det bli en utfasing av papirskjema for tilskudd til veterinærreiser og Geno-appen for refusjon for inseminering.