Den nye løsningen vil du finne i Dyrehelseportalen. Når du sender inn reiseopplysninger via Dyrehelseportalen, går de samme opplysningene både til Fylkesmannen og Geno, hvor de legges til grunn for endelig beregning av tilskudd til veterinærreiser fra Fylkesmannen og refusjon fra Geno.  

Du skal bruke den nye løsningen i Dyrehelseportalen for reiser som er påbegynt 1. oktober eller seinere.  

Du kan ikke lenger bruke Geno-Rapport eller sende papirskjema til Fylkesmannen etter 1. oktober. 

Du vil motta mer detaljert informasjon i slutten av september.