Det har vært en intensjon fra begge parter om å bli enig om en uttalelse om hvor saken står per i dag.

Dette har det vært vanskelig å få til, og Veterinærforeningen har vært klare på at det er nødvendig å bruke mer tid på denne prosessen.
Imidlertid har nå Geno ensidig lagt ut informasjon på sine hjemmesider på tross av at Veterinærforeningen har vært tydelige på behovet for mer tid for å bli enige om budskapet.

Veterinærforeningen må derfor understreke at den informasjonen  som er publisert på Genos hjemmesider 23. oktober er Genos egen.

Veterinærforeningen vil fortsette dialogen med Geno til beste for våre medlemmer. Det er planlagt møte rett over helgen der også de foreløpige resultatene av spørreundersøkelsen vil være tema.