Felles uttalelse fra GENO og Den norske veterinærforening: 

Partene viser til godt samarbeid de foregående to år for å komme frem til en ny registreringsordning. Det er enighet om fordelene ved å innføre en nøyaktig, ubyråkratisk og transparent ordning som sikrer registrering av antall kjørte kilometer. Det er fortsatt behov for en del avklaringer.

Vi ser frem til å fortsette dialogen. Målet er å bli enige om en prosess for videre arbeid slik at både bonde og veterinær blir ivaretatt på en god måte, sier begge partene.

Må bli enige om tall

Veterinærforeningen har tidligere etterspurt tall fra deltagerne i pilotprosjektet som er blitt gjennomført for å kartlegge hvordan den nye ordningen vil slå ut. Disse tallene ble gjennomgått i møtet 12. november.

Vi er opptatt av å oppnå en felles forståelse om hvordan den nye ordningen vil slå ut. Vi har et felles ansvar overfor veterinærene som blir påvirket av endringene og for ikke å skape unødvendig usikkerhet og uro for hverken bonde eller veterinær. Begge er avhengige av et godt samarbeid på gården.

Det er kommet konkrete forslag på bordet som vi diskuterer. Vi kommer nå til å bruke tid sammen for å studere tallene og kartlegge hvordan den nye ordningen vil påvirke ulike veterinærer. Vi ser frem til konstruktive samtaler om dette.

Veikart til løsning

For partene har det vært viktig å komme frem til et veikart mot løsning. Derfor er det gledelig at man er enige om en prosess for videre arbeid. Partene har en intensjon om å bli enige så snart som mulig

Forhandlingene går dermed over i en ny fase, hvor videre dialog vil foregå direkte mellom partene. Partene er enige om å ikke kommentere forhandlingene ytterligere til media før det eventuelt foreligger et resultat.