I Veterinærforeningens spørreundersøkelse som ca. 500 stordyrpraktikere besvarte, var det 73% som mente at den nye ordningen vil påvirke økonomien deres negativt. Vi har gjentatte ganger forsøkt å få innsyn i tallmaterialet som Geno har. Mandag 9. november 2020, ble formell begjæring om innsyn i de økonomiske konsekvensene på vegne av ni pilotveterinærer oversendt til Geno.

Torsdag 12. november skal Veterinærforeningen møte Geno der målet er å bli enige om hvordan vi går videre.