Til sammen møtte deltakere fra 11 nasjoner.

Fra Norge deltok Johan Fredrik Aurstad, Cecilie Mejdell og Halvor Hektoen.

I den åpne seksjonen holdt Halvor Hektoen et innlegg om reduksjon av antibiotikaforbruk hos husdyr i Norge de siste 30 årene.

Den norske delegasjonen under den 44. verdenskongressen for veterinørhistorie