Innkalling til årsmøtet i Hestepraktiserende veterinærers forening

Det innkalles til årsmøte i Hestepraktiserende veterinærers forening, torsdag 17. oktober 2024 på Quality Hotell Expo, Fornebu

Saker til behandling:

  1. Årsberetning og regnskap for 2023
  2. Kontingent, budsjett og virksomhetsplan for 2025
  3. Valg
  4. Tid og sted for årsmøtet 2025
  5. Innkomne saker

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes til DNVs sekretariat senest 17. september 2024.

Medlemmer i valgkomiteen:
Leder Lars Stokke, tlf. 41 57 29 29, e-post:
lars.stokke@empet.no
Kristin Lund-Hotvedt, Epost: vetlundhotvedt@gmail.com
Lars Olaf Moen, E-post:
lom@empet.no