Tre hester ved tre ulike staller er bekreftet smittet av kverke etter analyser ved Veterinærinstituttet. Stallene befinner seg i Levanger, Steinkjer og ved Tustn i Molde. Mattilsynet arbeider nå med smittesporing og prøvetaking, og oppfordrer hesteeiere i både Trøndelag og Møre og Romsdal til å begrense kontakt med andre staller og hester.

Vi ber våre medlemmer holde seg oppdatert om utviklingen via Mattilsynets nettsider.

Lenke til mer informasjon på Mattilsynet nettsider