Oppdatert 5.1. 2024
Den vanligste årsaken til mangel er midlertidig leveringssvikt.
Dersom du får beskjed fra apotek at et legemiddel er vanskelig å få tak i, kan du sjekke om det stemmer via følgende lenke til DMPs nettsider for veterinære legemidler. Her publiserer DMP fortløpende nyheter når det er mangel på et preparat.

I tillegg oppfordrer vi til:

  • Sjekk Veterinærkatalogen - For at det skal bli lettere for veterinærer å holde seg orientert om meldte mangelsituasjoner er alle mangelmeldinger automatisk koblet til det aktuelle legemidlet. 
  • Oppsøk andre apotek/apotekkjeder dersom du opplever at et apotek er tomt for det aktuelle legemidlet eller at det er vanskelig å skaffe. Apotek kan benytte forskjellige grossister med ulikt sortiment av veterinære legemidler. Bruk veterinære legemidler fremfor humane. Dette gjelder også legemidler på godkjenningsfritak.