En rekke antibiotikaresistente bakterier ble gjort meldepliktige i 2019. For kjæledyr og hest, er disse meldepliktige som C-sykdommer. Hvilke antibiotikaresistente bakterier som til enhver tid er meldepliktig kommer fram av vedleggene tilhørende følgende lenke til forskrift om varsel og melding om sjukdom hos dyr. Det pågår en oppdatering av disse listene, og det vil kunne komme endringer også for antibiotikaresistente bakterier.

Vi i SVF er imponert og fornøyd med det gode arbeidet som har vært lagt ned i utarbeidelsen av retningslinjer for håndtering av resistente bakterieinfeksjoner hos dyr. Tydelige retningslinjer har lenge vært etterspurt av våre medlemmer, og er viktige for å sikre rett håndtering av disse tilfellene i veterinærpraksis, sier Hilde Røssland, leder i SVF.

Retningslinjer for håndtering av kjæledyr og hest smittet med antibiotikaresistente bakterierLenke til retningslinjer for håndtering av kjæledyr og hest smittet med antibiotikaresistente bakterier er nå publisert. De omfatter også råd om tiltak i dyreklinikker og ambulerende hestepraksis hvor det blir påvist resistente bakterier, generelle anbefalinger om smittehygiene, samt utskriftsvennlige råd og veiledning til dyreeierne.

Disse retningslinjene er etterlengtet og vil være et veldig nyttig hjelpemiddel i veterinærens hektiske hverdag, sier Ragnhild Sølberg, styremedlem HVF.

For å overvåke utviklingen og omfanget av antibiotikaresistens i Norge er det bl.a. anbefalt at bakterieisolater sendes til Veterinærinstituttet, som er et nasjonalt referanselaboratorium for antibiotikaresistens (NRL-AMR). Dette er viktig for å kunne vurdere om en eventuell økning av resistens er forårsaket av spesielle mobile genetiske elementer, eller for å identifisere et utbrudd.

 Følgende isolater anbefales innsendt:

  • Kolistinresistente Entereobacteriaceae
  • ESBL/AmpC produserende Enterobacteriaceae (Enterobacteriaceae resistente mot 3. og/eller 4. generasjons cefalosporiner)
  • Karbapenemaseproduserende/ karbapenemresistente Enterobacteriaceae, samt karbapenemresistente Pseudomonas og Acinetobacter
  • Linezolidresistente Enterococcus faecium og E. faecalis
  • MRSA (Meticillinresistente Staphylococcus aureus)
  • MRSP (Meticillinresistente Staphylococcus pseudintermedius)

Laboratoriet ønsker at det tas kontakt i forkant for nærmere avtale om innsendelse av isolater slik at de er forberedt. NRL-AMR kan nås via e-postlenke til NRL-AMR@vetinst.no

Lenke til DNVs retningslinjer for smitte med resistente bakterierer.